เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ปี 2561-2564)และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติกาารทุจริต 4ปี(ปี 2561-2564) ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ปี 2561-2564)และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติกาารทุจริต 4ปี(ปี 2561-2564) ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง
 
เพิ่มเติม
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :