เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)และแบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)และแบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง
 
คำนำ
สารบัญ
แผนทุจริต 4 ปี ประจำปี 2563
ข้อมูลประจำปีงบประมาณปี 2563
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :