เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :