เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือผู้ทุกภูมิพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือผู้ทุกภูมิพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :