เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์บอร์ดเทศบาลตำบลทุ่งสัง ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / เปลี่ยนแปลง...ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/เปลี่ยนแปลง..-..)ติดประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์บอร์ดเทศบาลตำบลทุ่งสัง ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / เปลี่ยนแปลง...ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/เปลี่ยนแปลง..-..)ติดประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :