เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งสัง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / เปลี่ยนแปลง..-..)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งสัง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / เปลี่ยนแปลง..-..)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :