เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมประชาคม "โครงการจัดทำเวลาประชาคมในระดับต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/เปลี่ยนแปลง....)"

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขอเชิญเข้าร่วมประชาคม "โครงการจัดทำเวลาประชาคมในระดับต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/เปลี่ยนแปลง....)"
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :