เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง


ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :