เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :