เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :