เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ บันทึกรายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 ก.ย. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 กันยายน 2565 1
  5 ก.ย. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2565 1
  1 ก.ย. 2565    นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 1
  26 ส.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุมสมัยที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 1
  24 ส.ค. 2565    นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 1
  19 ส.ค. 2565    นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 1
  20 มิ.ย. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุมสมัยที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 1
  8 มิ.ย. 2565    นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 1
  14 ก.พ. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุมสมัยแรก วันที่ 7 กุมภาพันธื 2565 1
  3 ก.พ. 2565    นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 1