เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 ม.ค. 2565    ์No Gift Policy ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญในเทศกาลต่างๆ 26
  7 ม.ค. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 31
  15 ม.ค. 2564    โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่น วินัยเบื้องต้น และคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งสัง ประจำปี 2564 104
  6 ม.ค. 2564    ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งสัง 105
  6 ม.ค. 2564    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ เทศบาลตำบลทุ่งสัง 101
  9 ธ.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลทุ่งสัง 96