เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 ม.ค. 2564    โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่น วินัยเบื้องต้น และคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งสัง ประจำปี 2564 19
  6 ม.ค. 2564    ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งสัง 19
  6 ม.ค. 2564    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ เทศบาลตำบลทุ่งสัง 17
  15 ต.ค. 2563    ประเพณีลากพระ ประจำปี พ.ศ.2563 17
  9 ธ.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลทุ่งสัง 16