เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  21 เม.ย. 2565    รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง 29
  29 ก.ย. 2564    รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งสัง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 27
  30 มิ.ย. 2564    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - เดือนกันยายน พ.ศ.2564) 27
  26 เม.ย. 2564    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 109
  3 ธ.ค. 2563    ขอตัวประชาคมเข้าร่วมตรวจรับงานจ้าง 97
  24 พ.ย. 2563    ขอตัวประชาคมเข้าร่วมตรวจรับงานจ้าง 96
  24 พ.ย. 2563    ขอตัวประชาคมเข้าร่วมตรวจรับงานจ้าง 92
  12 พ.ย. 2563    ขอตัวประชาคมเข้าร่วมตรวจรับงานจ้าง 90
  1 ต.ค. 2563    รายงานผลการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 97
  23 ม.ค. 2563    ขอตัวประชาคมเข้าร่วมตรวจรับงานจ้าง 97
  23 ม.ค. 2563    ขอตัวประชาคมเข้าร่วมตรวจรับงานจ้าง 96
  23 ม.ค. 2563    ขอตัวประชาคมเข้าร่วมตรวจรับงานจ้าง 92
  26 ธ.ค. 2562    ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันการทุจริต 91
  19 พ.ย. 2562    ขอตัวประชาคมเข้าร่วมตรวจรับงานจ้าง 95
  7 พ.ย. 2562    ขอตัวประชาคมเข้าร่วมตรวจรับงานจ้าง 95
  6 พ.ย. 2562    ขอตัวประชาคมเข้าร่วมตรวจรับงานจ้าง 97
  6 พ.ย. 2562    ขอตัวประชาคมเข้าร่วมตรวจรับงานจ้าง 89
  5 พ.ย. 2562    ขอตัวประชาคมเข้าร่วมตรวจรับงานจ้าง 93
  5 พ.ย. 2562    ขอตัวประชาคมเข้าร่วมตรวจรับงานจ้าง 93
  5 พ.ย. 2562    ขอตัวประชาคมเข้าร่วมตรวจรับงานจ้าง 96


หน้าที่ 1 [ 2 ]