เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2565    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ(สงกรานต์65) 25
  7 เม.ย. 2565    รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง 23
  4 เม.ย. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29
  6 ม.ค. 2565    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ(ปีใหม่65) 22
  22 ต.ค. 2564    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28
  2 เม.ย. 2564    รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 99