เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 เม.ย. 2564    บันทึกรายงานการประชุม คระกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 14
  27 ต.ค. 2563    แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งสัง 16
  15 ก.ค. 2563    รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่3/เปลี่ยนแปลงฉบับที่5 17
  8 มี.ค. 2562    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 15