เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 ก.พ. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 23
  22 ต.ค. 2564    การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565. 25
  29 ก.ย. 2564    รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งสัง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 80
  29 ก.ย. 2564    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 79
  14 มิ.ย. 2564    บันทึกรายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 52
  17 พ.ค. 2564    บันทึกรายงานการประชุม การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง พ.ศ.2564 53
  7 พ.ค. 2564    บันทึกรายงานการประชุม การประชุมสภาเทสบาลตำบลทุ่งสังครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 55
  30 เม.ย. 2564    บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 99
  27 ต.ค. 2563    แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งสัง 100
  15 ก.ค. 2563    รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่3/เปลี่ยนแปลงฉบับที่5 96
  8 มี.ค. 2562    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 97