เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 เม.ย. 2565    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 32
  6 ม.ค. 2565    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2564-2566 29
  1 มี.ค. 2564    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 94
  1 มี.ค. 2564    ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลทุ่งสัง 134
  13 ม.ค. 2564    แผนผังความก้าวหน้าในสายอาชีพ 95
  5 ม.ค. 2564    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 90
  1 เม.ย. 2563    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 87
  7 ม.ค. 2563    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 88
  6 ม.ค. 2563    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 90
  6 ม.ค. 2563    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 88
  6 ม.ค. 2563    ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานเทศบาล 88
  6 ม.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 92
  6 ม.ค. 2563    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 91
  6 ม.ค. 2563    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 91
  6 ม.ค. 2563    แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครุและบุตลากรทางการศึกษา 92