เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 พ.ค. 2564    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 27
  1 มี.ค. 2564    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 104
  28 ม.ค. 2564    นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564-2566 98
  25 ธ.ค. 2563    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564-2566 99
  7 ม.ค. 2563    นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100
  7 ม.ค. 2563    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 99
  25 ธ.ค. 2562    การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 79