เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 มี.ค. 2564    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 20
  28 ม.ค. 2564    นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564-2566 20
  25 ธ.ค. 2563    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564-2566 16
  7 ม.ค. 2563    นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20
  7 ม.ค. 2563    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 18
  25 ธ.ค. 2562    การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 12