เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ต.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.107-28 สายบางพุดทอง – คลองส่งน้ำชลประทาน บ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสัง 0
  14 ต.ค. 2564    ประกาศการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 0
  1 ต.ค. 2564    ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างผู้ชนะและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (ไตรมาสที่ 4) ปีงบประมาณ 2564 1
  1 ก.ค. 2564    ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างผู้ชนะและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (ประจำไตรมาสที่ 3 ปี2564) 16
  1 เม.ย. 2564    ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างผู้ชนะและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (ประจำไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2564 17
  10 มี.ค. 2564    ประกาศสาระสำคัญในสัญญาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำรวจและพัฒนารอบสระน้ำและถ้ำต่างๆของภูเขาหลักให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 15
  10 ก.พ. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำรวจและพัฒนารอบสระน้ำและถ้ำต่างๆของภูเขาหลักให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 12
  10 ก.พ. 2564    ประกาศสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.107-41 สายชลประทาน-บ้านนายสมหมาย หอมหวล หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน 16
  19 ม.ค. 2564    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำรวจและพัฒนารอบสระน้ำและถ้ำต่างๆของภูเขาหลักให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะพร้อมขยายเขตไฟฟ้าแรงสู 15
  4 ม.ค. 2564    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 16
  29 ธ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.107-41 สายชลประทาน-บ้านนายสมหมาย หอมหวน หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน 16
  14 ธ.ค. 2563    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.107-41 สายชลประทาน-บ้านนายสมหมาย หอมหวล หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน ตำบลทุ่งสัง 17
  14 ต.ค. 2563    ประกาศการตรวจสอบการรับ-จ้ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 16
  6 ต.ค. 2563    ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างผู้ชนะและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563) 18
  10 ก.ค. 2563    ประกาศสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถน้ำและรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 หลัง 17
  8 ก.ค. 2563    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 14
  29 พ.ค. 2563    ประกาศสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโหนด ตำบลทุ่งสัง เทศบาลตำบลทุ่งสัง ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 19
  28 พ.ค. 2563    ประกาศเปิดเผยสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 17
  28 พ.ค. 2563    เปิดเผยสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง บ้านหนองน้ำขาว หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสัง 17
  7 พ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสัง 19


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]