เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 ก.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสารสำคัญ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 7
  4 เม.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสารสำคัญ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 29
  7 ก.พ. 2565    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.107-28 สายบางพุดทอง – คลองส่งน้ำชลประทาน บ้านวังหิน หมู่ที่ 4 27
  4 ม.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสารสำคัญ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 55
  15 ต.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.107-28 สายบางพุดทอง – คลองส่งน้ำชลประทาน บ้านวังหิน หมู่ที่ 4 26
  14 ต.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.107-28 สายบางพุดทอง – คลองส่งน้ำชลประทาน บ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสัง 80
  14 ต.ค. 2564    ประกาศการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 83
  1 ต.ค. 2564    ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างผู้ชนะและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (ไตรมาสที่ 4) ปีงบประมาณ 2564 86
  23 ก.ย. 2564    หนังสือเชิญชวนเสนอราคา บ.เฉลิมฟ้าใฟ จำกัด 28
  23 ก.ย. 2564    หนังสือเชิญชวนเสนอราคา บ.ไพศาลเมืองทอง 65 จำกัด 29
  23 ก.ย. 2564    หนังสือเชิญชวนเสนอราคา บ.จักร มณี จำกัด 29
  23 ก.ย. 2564    หนังสือเชิญชวนเสนอราคา บ.วรรณกร ร่วมค้า จำกัด 29
  23 ก.ย. 2564    หนังสือเชิญชวนเสนอราคา หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง 30
  23 ก.ย. 2564    หนังสือเชิญชวนเสนอราคา หจก.ไพศาลเมืองทอง 29
  1 ก.ค. 2564    ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างผู้ชนะและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (ประจำไตรมาสที่ 3 ปี2564) 92
  1 เม.ย. 2564    ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างผู้ชนะและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (ประจำไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2564 98
  10 มี.ค. 2564    ประกาศสาระสำคัญในสัญญาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำรวจและพัฒนารอบสระน้ำและถ้ำต่างๆของภูเขาหลักให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 94
  10 ก.พ. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำรวจและพัฒนารอบสระน้ำและถ้ำต่างๆของภูเขาหลักให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 93
  10 ก.พ. 2564    ประกาศสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.107-41 สายชลประทาน-บ้านนายสมหมาย หอมหวล หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน 94
  19 ม.ค. 2564    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำรวจและพัฒนารอบสระน้ำและถ้ำต่างๆของภูเขาหลักให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะพร้อมขยายเขตไฟฟ้าแรงสู 95


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]