เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 ต.ค. 2564    ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 89
  9 ก.ย. 2564    ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 90
  9 ก.ย. 2564    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 29
  7 ก.ย. 2564    ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี65) 85
  10 พ.ย. 2563    ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) 90
  9 ต.ค. 2563    ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 91
  9 เม.ย. 2563    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) 100
  20 ม.ค. 2563    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) 99
  31 ต.ค. 2562    ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 88
  10 ต.ค. 2562    ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 90
  6 ก.ย. 2562    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 94