เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565(รอบ 6 เดือน) 37
  9 เม.ย. 2564    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ( รอบระยะเวลา 6 เดือน) 105
  9 ต.ค. 2563    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2563(ไตรมาส4) 105
  7 เม.ย. 2563    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2563(ไตรมาส2) 102
  23 ต.ค. 2562    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2562 (ไตรมาส 4) 106
  5 เม.ย. 2562    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2562(ไตรมาส2) 108