เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 ม.ค. 2565    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 27
  7 ม.ค. 2564    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 100
  7 ม.ค. 2564    แบบสำรวจความพึงพอใจ ข้อมูลผู้สูงอายุ ที่มีต่อการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 95
  30 ก.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่องรายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการด้านต่างๆ 85
  29 ก.ย. 2563    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ การชำระภาษี 90
  6 ก.พ. 2562    รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร 92