เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 ม.ค. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งสัง แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 100
  7 ม.ค. 2564    คู่มือสำหรับประชาชน งานพัฒนาสังคม เทศบาลตำบลทุ่งสัง 94
  20 ต.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 98
  20 ต.ค. 2563    คู่มือการให้บริการ-การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 95
  15 ม.ค. 2563    คู่มือเงินอุดหนุนการจัดทำงบประมาณปีงบประมาณ ปี2563 99
  14 ม.ค. 2563    คูมือการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ซับซ้อนประจำปี 2563 104
  6 ม.ค. 2563    คุ่มือการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 101