เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 ม.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาน-งานพัฒนาสังคม 16
  15 ม.ค. 2563    คู่มือเงินอุดหนุนการจัดทำงบประมาณ 15
  14 ม.ค. 2563    คูมือการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ซับซ้อน 16
  3 ม.ค. 2563    คู่มือชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17
  20 ส.ค. 2562    คู่มือการจดทะเบัยนพาณิชย์ 17
  20 ส.ค. 2562    ตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ 17
  15 ม.ค. 2562    คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง 18