เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ก.พ. 2565    คู่มือการรับสมัครเด็กปฐมวัยเข้ารับการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งสัง ปี พ.ศ.2565 57
  21 ม.ค. 2565    คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง 56
  21 ม.ค. 2565    คู่มือการเเจ้งขุดดิน 50
  21 ม.ค. 2565    คู่มือการเเจ้งดัดเเปลงอาคาร 51
  7 ม.ค. 2565    คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 30
  7 ม.ค. 2565    คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น(ภาษีป้าย) 27
  21 ธ.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48 61
  17 พ.ย. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง งานออกแบบควบคุมอาคาร 57
  28 ม.ค. 2564    คู่มือการรับสมัครเด็กปฐมวัยเข้ารับการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งสัง ปี พ.ศ.2564 52
  21 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย พ.ศ. 2564 74
  7 ม.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาน-งานพัฒนาสังคม 92
  15 ม.ค. 2563    คู่มือเงินอุดหนุนการจัดทำงบประมาณ 100
  14 ม.ค. 2563    คูมือการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ซับซ้อน 94
  3 ม.ค. 2563    คู่มือชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 95
  20 ส.ค. 2562    คู่มือการจดทะเบัยนพาณิชย์ 90
  20 ส.ค. 2562    ตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ 89
  15 ม.ค. 2562    คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง 93