เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ธ.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 - เดือนกันยายน พ.ศ.2563) 18
  27 ธ.ค. 2562    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 18
  27 ธ.ค. 2562    รายงานด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561) 16