เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28
  22 ก.พ. 2565    โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23
  2 ธ.ค. 2564    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563-เดือนกันยายน พ.ศ.2564) 54
  20 เม.ย. 2564    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ(สงกรานต์) 27
  2 ก.พ. 2564    โครงการศาลาพักอาศัยผู้ปกครองนักเรียน 27
  7 ม.ค. 2564    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ(ปีใหม่) 26
  2 ธ.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 - เดือนกันยายน พ.ศ.2563) 94
  27 ธ.ค. 2562    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 97
  27 ธ.ค. 2562    รายงานด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561) 94