เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 31
  9 เม.ย. 2564    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)เดือน ปี พ.ศ.2564 104
  9 เม.ย. 2564    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)เดือน ปี พ.ศ.2564 93
  2 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามดารดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 93
  2 เม.ย. 2563    รายงานรายจ่ายจริงตามปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562-เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 100
  8 เม.ย. 2562    รายงานผลการติดตามการดำเินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562-กันยายน2562) 101
  8 เม.ย. 2562    รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) 106