เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งสัง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566


ประชาสัมพันธ์ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งสัง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566
ระดับเตรียมอนุบาลต่ำกว่า 3 ขวบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075758630 ในวันและเวลาราชการ

2023-02-03
2023-02-01
2023-01-11
2022-12-28
2022-10-05
2022-08-31
2022-08-28
2022-06-30
2022-02-25
2021-12-27