เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
 


ท้องถิ่นอำเภอทุ่งใหญ่ และข้าราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจติดตามผล ประจำปี พ.ศ. 2563


(.)นครศรีธรรมราช(.)

      วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ พื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่  นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ท้องถิ่นอำเภอทุ่งใหญ่ และข้าราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช พร้อมนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง และอาสาสมัคบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามผล แนะนำให้คำปรึกษา และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งสัง และเยี่ยมให้กำลังใจ Case ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-02-15
2021-12-27
2021-12-17
2021-08-16
2020-12-29
2020-12-21
2020-12-07
2020-11-11
2020-11-11
2020-11-05