เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศให้มีการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง และนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศให้มีการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง และนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว :