เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประชุมประฃาคมระดับหมู่บ้าน จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชุมประฃาคมระดับหมู่บ้าน จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :