เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :