เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1242/2563 เรื่องมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1242/2563 เรื่องมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :