เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความร่วมมือผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก กับเทศบาลตำบลทุ่งสัง กรอกแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถกรอกแบบสำรวจได้ 2 ช่องทาง ช่องทางที่ 1 https:/itas.nacc.go.th/go/eit/vi8h4f ช่อง

    รายละเอียดข่าว

ช่องทางที่ 1    https://itas.nacc.go.th/go/iit/vi8h4f   

ช่องทางที่ 2    โดยการสแกน  คิวอาร์โค๊ด ตามแนบท้ายนี้    เอกสารประกอบ ขอความร่วมมือผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก กับเทศบาลตำบลทุ่งสัง กรอกแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถกรอกแบบสำรวจได้ 2 ช่องทาง ช่องทางที่ 1 https:/itas.nacc.go.th/go/eit/vi8h4f ช่อง
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว :