เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 มี.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) 245
  25 ธ.ค. 2562    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563(เพิ่มเติม ฉที่ 3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศบับ.2561-2565 51
  27 พ.ย. 2562    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติม ฉบับที่2)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 67
  18 พ.ย. 2562    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 48
  17 เม.ย. 2562    ประกาศ เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ฉบับที่ 2) 47
  18 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 49
  23 ธ.ค. 2554    แผนการดำเนินการประจำปี 321
  23 ธ.ค. 2554    แผนการดำเนินการประจำปี 372