เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2562    หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานของรัฐ) แบบ ปค.1 3
  2 ต.ค. 2562    รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ปค.4 3
  2 ต.ค. 2562    รายงานผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค.5 4