เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ม.2 [ 21 ม.ค. 2558 ]
2 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียว สายบ้านนายสไว ไกรนรา ม.1.สายบ้านนายชุมแก้ว จันดี ม.1, สายบ้านควนยูง-เขตตำบลบางรูป ม.3 และปรับปรุงถนน สายแยกถนน 4110-บ้านนาใต้ ม.2 และปรับปรุงถนน สายแยกถนน 4110-บ้านนาใต้ ม.2 [ 13 ม.ค. 2558 ]
3 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียว สายบ้านนายสไว ไกรนรา ม.1 , สายบ้านนายชุมแก้ว จันดี ม.1 , สายบ้านควนยูง-เขตตำบลบางรูป ม.3 และปรับปรุงถนน สายแยกถนน 4110-บ้านนาใต้ ม.2 [ 13 ม.ค. 2558 ]
4 บอกเลิกสัญญาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านโคกแนะ ม.2 [ 30 ธ.ค. 2557 ]
5 เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย [ 23 ธ.ค. 2557 ]
6 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย [ 23 ธ.ค. 2557 ]
7 ยกเลิกสัญญาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองเก้าวา หมู่ที่ 7 [ 25 พ.ย. 2557 ]
8 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านนายประกอบ ขวัญเมือง และก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายอำนาจ บ้านหนองน้ำขาว ม.1 [ 24 พ.ย. 2557 ]
9 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียว สายบ้านนายประกอบ ขวัญเมือง ม.1 , สายบ้านนายอำนาจ - ควนสะตอ ม.1 [ 24 พ.ย. 2557 ]
10 ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งสมอ หมู่ที่ 6 [ 11 พ.ย. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13