เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  9 มี.ค. 2558    ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะ 52
  9 มี.ค. 2558    เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อถังขยะ 56
  9 ก.พ. 2558    เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียว ถนนสายบ้านนายประกอบ ขวัญเมือง ถึง บ้านโคกวัด ม.1 , ถนนสายบ้านนายอำนาจ - ควนสะตอ เขตตำบลบางรูป ม.1 และ โครงการขยายเขตและซ่อมระบบประปาบาดาล บ้านทุ่งสมอ ม.6 54
  9 ก.พ. 2558    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียว ถนนสายบ้านนายประกอบ ขวัญเมือง ถึง บ้านโคกวัด ม.1 , ถนนสายบ้านนายอำนาจ - ควนสะตอ เขตตำบลบางรูป ม.1 และโครงการขยายเขตระบบประปาบาดาล บ้านทุ่งสมอ ม.6 52
  26 ม.ค. 2558    เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 3,6,6,6,7 50
  26 ม.ค. 2558    ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 3,6,6,6,7 ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 53
  21 ม.ค. 2558    เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง 54
  21 ม.ค. 2558    ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ม.2 54
  13 ม.ค. 2558    เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียว สายบ้านนายสไว ไกรนรา ม.1.สายบ้านนายชุมแก้ว จันดี ม.1, สายบ้านควนยูง-เขตตำบลบางรูป ม.3 และปรับปรุงถนน สายแยกถนน 4110-บ้านนาใต้ ม.2 และปรับปรุงถนน สายแยกถนน 4110-บ้านนาใต้ ม.2 53
  13 ม.ค. 2558    ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียว สายบ้านนายสไว ไกรนรา ม.1 , สายบ้านนายชุมแก้ว จันดี ม.1 , สายบ้านควนยูง-เขตตำบลบางรูป ม.3 และปรับปรุงถนน สายแยกถนน 4110-บ้านนาใต้ ม.2 55
  30 ธ.ค. 2557    บอกเลิกสัญญาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านโคกแนะ ม.2 57
  23 ธ.ค. 2557    เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 53
  23 ธ.ค. 2557    ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 88
  25 พ.ย. 2557    ยกเลิกสัญญาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองเก้าวา หมู่ที่ 7 58
  24 พ.ย. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านนายประกอบ ขวัญเมือง และก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายอำนาจ บ้านหนองน้ำขาว ม.1 65
  24 พ.ย. 2557    เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียว สายบ้านนายประกอบ ขวัญเมือง ม.1 , สายบ้านนายอำนาจ - ควนสะตอ ม.1 63
  11 พ.ย. 2557    ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งสมอ หมู่ที่ 6 67
  15 ต.ค. 2557    เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเตย หมู่ที่ 6 62
  15 ต.ค. 2557    ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเตย หมู่ที่ 6 57
  7 ต.ค. 2557    สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าโบสถ์ - บ้านจอมภักดี 61


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] หน้าที่ 8 [ 9 ][ 10 ]