เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 169 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 ม.ค. 2558    เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียว สายบ้านนายสไว ไกรนรา ม.1.สายบ้านนายชุมแก้ว จันดี ม.1, สายบ้านควนยูง-เขตตำบลบางรูป ม.3 และปรับปรุงถนน สายแยกถนน 4110-บ้านนาใต้ ม.2 และปรับปรุงถนน สายแยกถนน 4110-บ้านนาใต้ ม.2 19
  13 ม.ค. 2558    ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียว สายบ้านนายสไว ไกรนรา ม.1 , สายบ้านนายชุมแก้ว จันดี ม.1 , สายบ้านควนยูง-เขตตำบลบางรูป ม.3 และปรับปรุงถนน สายแยกถนน 4110-บ้านนาใต้ ม.2 19
  30 ธ.ค. 2557    บอกเลิกสัญญาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านโคกแนะ ม.2 21
  23 ธ.ค. 2557    เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 19
  23 ธ.ค. 2557    ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 21
  25 พ.ย. 2557    ยกเลิกสัญญาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองเก้าวา หมู่ที่ 7 20
  24 พ.ย. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านนายประกอบ ขวัญเมือง และก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายอำนาจ บ้านหนองน้ำขาว ม.1 19
  24 พ.ย. 2557    เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียว สายบ้านนายประกอบ ขวัญเมือง ม.1 , สายบ้านนายอำนาจ - ควนสะตอ ม.1 21
  11 พ.ย. 2557    ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งสมอ หมู่ที่ 6 19
  15 ต.ค. 2557    เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเตย หมู่ที่ 6 21
  15 ต.ค. 2557    ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเตย หมู่ที่ 6 19
  7 ต.ค. 2557    สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าโบสถ์ - บ้านจอมภักดี 21
  6 ต.ค. 2557    เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าโบสถ์-บ้านจอมภักดี หมู่ที่ 6,5 20
  2 ต.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ประจำปีการศึกษา 2/2557 20
  2 ต.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งสัง ประจำปีการศึกษา 2/2557 20
  3 มิ.ย. 2557    ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และถนนลาดยางแบบชั้นเดียว หมู่ที่ 1,2,4,4 และ7 19
  14 พ.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสัง ม.2 21
  2 พ.ค. 2557    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และถนนลาดยางแบบชั้นเดียว ม.3,5,6 19
  21 เม.ย. 2557    สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง 20
  21 เม.ย. 2557    สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งสัง 20


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] หน้าที่ 7 [ 8 ][ 9 ]