เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบัญญัติ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 12 พ.ย. 2558 ]
2 งบกลาง [ 12 พ.ย. 2558 ]
3 คำแถลงงบประมาณ [ 11 พ.ย. 2558 ]
4 คำแถลงงบประมาณรายรับ [ 11 พ.ย. 2558 ]
5 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย [ 11 พ.ย. 2558 ]
6 บันทึกหลักการและเหตุผล [ 11 พ.ย. 2558 ]
 
|1หน้า 2