เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 ก.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 2
  2 ก.ค. 2564    รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2564 2
  2 มิ.ย. 2564    รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 2
  5 พ.ค. 2564    รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 2
  9 เม.ย. 2564    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (รอบระยะเวลา 6 เดือน) 3
  7 เม.ย. 2564    รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 3
  7 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 3
  5 มี.ค. 2564    รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 3
  25 ก.พ. 2564    การตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 7
  8 ก.พ. 2564    รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 3
  8 ม.ค. 2564    รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 3
  8 ม.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 3
  7 ธ.ค. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 3
  9 พ.ย. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 2
  19 ต.ค. 2563    รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 3
  5 ต.ค. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2563 3
  9 ก.ย. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 3
  7 ส.ค. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563 4
  6 ก.ค. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 3
  3 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 3


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]