เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 ก.ค. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562 4
  3 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 3
  9 มิ.ย. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562 6
  8 พ.ค. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2562 5
  14 เม.ย. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 19
  14 เม.ย. 2563    รายงานเงินสะสมไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 17
  8 เม.ย. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562 4
  9 มี.ค. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 5
  7 ก.พ. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 6
  17 ม.ค. 2563    การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 48
  13 ม.ค. 2563    รายงานผลการดำเนิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 49
  8 ม.ค. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 5
  9 ธ.ค. 2562    รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 5
  8 พ.ย. 2562    รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 4
  25 ต.ค. 2562    งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 88
  25 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 59
  8 ก.ค. 2562    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 96
  11 เม.ย. 2562    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562 5
  14 มี.ค. 2562    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 139
  11 ม.ค. 2562    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 4


หน้าที่ 1 [ 2 ]