เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2564    รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 0
  25 ก.พ. 2564    การตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 11
  8 ก.พ. 2564    รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 9
  8 ม.ค. 2564    รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 23
  8 ม.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 19
  7 ธ.ค. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 23
  9 พ.ย. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 19
  5 ต.ค. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2563 48
  9 ก.ย. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 46
  7 ส.ค. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563 47
  6 ก.ค. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 66
  3 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 43
  9 มิ.ย. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563 48
  8 พ.ค. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 46
  14 เม.ย. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 61
  14 เม.ย. 2563    รายงานเงินสะสมไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 59
  8 เม.ย. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 48
  9 มี.ค. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 45
  7 ก.พ. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 47
  17 ม.ค. 2563    การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 93


หน้าที่ 1 [ 2 ]