เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 บัญชีแผนงาน/โครงการที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งสังให้ความเห็นชอบ ประจำปี 2556 [ 27 ธ.ค. 2555 ]
2 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง ประจำปี 2551-2555 [ 27 ธ.ค. 2555 ]
3 รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมตามโครงการคอมพิวเตอร์พื้นฐานและการใช้อินเทอร์เน็ต รุ่นที่ 1 [ 25 ก.ค. 2555 ]
4 อบรมโครงการคอมพิวเตอร์พื้นฐานและการใช้อินเทอร์เน็ต รุ่นที่ 1 [ 25 ก.ค. 2555 ]
5 ปิดประกาศรายงานการประชุม [ 9 ก.ค. 2555 ]
6 ประกาศเรียกประชุม [ 9 ก.ค. 2555 ]
7 รับสมัครสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านหน้าเขา (อบต.ทุ่งสัง) [ 9 ก.ค. 2555 ]
8 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ปี 55 [ 9 ก.ค. 2555 ]
9 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ปี 54 [ 9 ก.ค. 2555 ]
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง [ 6 ก.ค. 2555 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10