เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสังสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1/2556 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]
2 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2556 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1/2556 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4/2555 [ 18 มิ.ย. 2557 ]
5 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3/2555 [ 18 มิ.ย. 2557 ]
6 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง [ 13 ม.ค. 2557 ]
7 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [ 6 ม.ค. 2557 ]
8 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการเทศบาลตำบลทุ่งสัง [ 3 ม.ค. 2557 ]
9 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งสัง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 3 ม.ค. 2557 ]
10 งบแสดงฐานะทางการเงิน [ 21 พ.ย. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10