เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ปี ๕๘ [ 8 ม.ค. 2558 ]
2 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี (โดยเป็นผู้ก่อน 1 ตุลาคม 2498) ประจำปี 2558 [ 31 ต.ค. 2557 ]
3 ระเบียบการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 24 ต.ค. 2557 ]
4 ระเบียบการประกวดกระทงประจำปี ๒๕๕๗ [ 24 ต.ค. 2557 ]
5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ต.ค. 2557 ]
6 งบแสดงฐานนะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]
7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา [ 7 ต.ค. 2557 ]
8 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่1) [ 26 ก.ย. 2557 ]
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่2) [ 26 ก.ย. 2557 ]
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่3) [ 26 ก.ย. 2557 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10