เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศ ขายพัสดุชำรุด ทรุดโทรม และเสื่อมสภาพ [ 7 ก.ค. 2559 ]
2 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง [ 2 ก.พ. 2559 ]
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา [ 23 ม.ค. 2559 ]
4 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ปี ๕๙ [ 11 ม.ค. 2559 ]
5 ประกาศสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่ง [ 8 ม.ค. 2559 ]
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 ต.ค. 2558 ]
7 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 ต.ค. 2558 ]
8 บัญชีผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และคนพิการประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]
9 รับ โอน ย้าย เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา [ 26 ม.ค. 2558 ]
10 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7 [ 26 ม.ค. 2558 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10