เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ก.พ. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้าง 62
  9 ก.พ. 2561    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยสามัญ สมัยแรก 2
  11 ธ.ค. 2560    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 73
  4 ธ.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 54
  10 พ.ย. 2560    ประกาศการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 61
  10 พ.ย. 2560    ประกาศรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 57
  12 ต.ค. 2560    ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2561 47
  5 ต.ค. 2560    ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง 46
  2 ต.ค. 2560    ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง 50
  11 ก.ย. 2560    ให้นำเงินหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง 51
  8 ก.ย. 2560    การรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งภารโรง 58
  4 ม.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ปี ๒๕๖๐ 80
  28 ธ.ค. 2559    ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 48
  22 ธ.ค. 2559    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 47
  25 พ.ย. 2559    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา 44
  12 ต.ค. 2559    ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 54
  12 ต.ค. 2559    ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 42
  12 ต.ค. 2559    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 52
  12 ต.ค. 2559    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 56
  12 ต.ค. 2559    รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 46


[ 1 ] หน้าที่ 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]