เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 143 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  8 ต.ค. 2561    แจ้งสถานการณ์โรคประจำเดือน กันยายน 2561 36
  5 ต.ค. 2561    สำนักงานจัดหางานประกาศตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 43
  2 ต.ค. 2561    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 62
  2 ต.ค. 2561    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 66
  21 ก.ย. 2561    ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(2562 - 2564) 61
  11 ก.ย. 2561    ประกาศ ให้ใช้แผนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 88
  31 ส.ค. 2561    เทศบาลตำบลทุ่งใส ประกาศรับโอนหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 72
  31 ส.ค. 2561    อบต.ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 69
  16 ส.ค. 2561    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 อัตรา 63
  16 ส.ค. 2561    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 อัตรา 62
  23 ก.ค. 2561    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง 80
  29 มิ.ย. 2561    ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 72
  14 มิ.ย. 2561    ประชาสัมพนธ์ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 87
  12 มิ.ย. 2561    รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 89
  4 มิ.ย. 2561    แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3R 93
  31 พ.ค. 2561    ประกาศ ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 104
  30 พ.ค. 2561    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 109
  24 พ.ค. 2561    ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 119
  24 พ.ค. 2561    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 81
  21 พ.ค. 2561    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 92


[ 1 ] หน้าที่ 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]