เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 190 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  28 มิ.ย. 2563    เนื้อหาบทความเสียงตามสาย วิทยูขนาดสั้น ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของ "พืชใบกระท่อม" ในกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป 4
  4 มิ.ย. 2563    การขอรับพระราชทาน เกี่ยวกับพิธีการศพ 1
  1 มิ.ย. 2563    เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลฯ ทุท่าน ที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป กรอกข้อมู,ในระบบของระบบ ป.ป.ทั้งนี้่ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563 โดยวิธีสแกนคิวอาร์โค้ด หรือช่องทางที่ส่งให้ตามท้ายข้อมูลนี้ // ขอขอบคุณทุกท่าน 3
  25 พ.ค. 2563    ประกาศ เรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3
  29 เม.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 33
  21 เม.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 25
  20 เม.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งคนงาน 20
  16 เม.ย. 2563    ประกาศอำเภอทุ่งใหญ่ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางเเพ่ง 11
  15 เม.ย. 2563    คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1242/2563 เรื่องมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 17
  14 เม.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเเละสำเนาทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลทุ่งสัง 17
  7 เม.ย. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน 32
  1 เม.ย. 2563    ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 31
  24 มี.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 47
  20 มี.ค. 2563    ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. 35
  16 มี.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 59
  13 มี.ค. 2563    ประกาศการรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 66
  5 มี.ค. 2563    ประกาศการรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน 74
  20 ก.พ. 2563    ประกาศรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 77
  17 ก.พ. 2563    ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการครูที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 73
  17 ก.พ. 2563    ประกาศรูปแบบการเเบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง 43


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]