เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 143 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ก.พ. 2562    การรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 6
  11 ม.ค. 2562    ประกาศแก้ไข เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง 21
  14 ธ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกระดับอำเภอ (สมาชิกวุฒิสภา) ในวัน 16 ธันวาคม 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช 45
  14 ธ.ค. 2561    ตำแหน่งงานว่างเดือน ธันวาคม 2561 49
  14 ธ.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 44
  11 ธ.ค. 2561    ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 33
  19 พ.ย. 2561    ประกาศการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 53
  14 พ.ย. 2561    ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง กรอกแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถกรอกแบบสำรวจได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ 1 https://itas.nacc.go.th/go/iit/vi8h4f ช่องทาง 126
  14 พ.ย. 2561    ขอความร่วมมือผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก กับเทศบาลตำบลทุ่งสัง กรอกแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถกรอกแบบสำรวจได้ 2 ช่องทาง ช่องทางที่ 1 https:/itas.nacc.go.th/go/eit/vi8h4f ช่อง 81
  29 ต.ค. 2561    อบต.ทุ่งใหญ่ รับโอน(ย้าย) พนักงานจำนวน 4 อัตรา 76
  22 ต.ค. 2561    ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสิรมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2561(เพิ่มเติม) 67
  16 ต.ค. 2561    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง บัญชีผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 66
  16 ต.ค. 2561    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 63
  16 ต.ค. 2561    งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 66
  16 ต.ค. 2561    ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 59
  12 ต.ค. 2561    เทศบาลเมืองทุ่งสงรับโอนตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 63
  12 ต.ค. 2561    เทศบาลเมืองทุ่งสงรับโอนครู จำนวน 4 สาขาวิชาเอก 60
  12 ต.ค. 2561    อบต.ท่ายาง รับสมัครพนังานจ่้้างตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา 56
  12 ต.ค. 2561    อำเภอทุ่งใหญ่กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 55
  12 ต.ค. 2561    ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนครศรีธรรมราช 51


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]