เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 178 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  24 มี.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 18
  20 มี.ค. 2563    ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. 11
  16 มี.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 27
  13 มี.ค. 2563    ประกาศการรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 33
  5 มี.ค. 2563    ประกาศการรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน 45
  20 ก.พ. 2563    ประกาศรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 54
  17 ก.พ. 2563    ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการครูที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46
  17 ก.พ. 2563    ประกาศรูปแบบการเเบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง 29
  14 ก.พ. 2563    แผนพฒนาท้องถิ่นห้า พ.ศ. 2561-2565 เทศบาลตำบลทุ่งสัง 31
  31 ม.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 677
  30 ม.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งสัง 25
  21 ม.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่องผลคะเเนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 32
  8 ม.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่องการรับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ ตำเเหน่ง พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา 51
  16 ต.ค. 2562    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 86
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 67
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 97
  25 ก.ย. 2562    ประกาศ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 75
  20 มิ.ย. 2562    รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 124
  27 พ.ค. 2562    ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 171
  7 พ.ค. 2562    ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในกับเทศบาลตำบลทุ่งสัง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้ 2 ช่องทางตามเอกสารแนบ 145


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]