เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 307 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  29 ก.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่้นหรือข้าราชการประเภทอื่น 2
  25 มิ.ย. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2564 5
  18 มิ.ย. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564 4
  17 มิ.ย. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564 4
  9 มิ.ย. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564 4
  9 มิ.ย. 2564    การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 4
  8 มิ.ย. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564 3
  31 พ.ค. 2564    การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง 3
  21 พ.ค. 2564    วิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงาน 4
  21 พ.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 3
  14 พ.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 4
  23 เม.ย. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 3
  2 เม.ย. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 3
  2 เม.ย. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 2
  30 มี.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์เพจ Facebook "กองทุนหลักประกันสุขภาพ-กปท" 3
  24 มี.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง 2
  17 มี.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564 2
  17 มี.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564 3
  12 มี.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564 3
  12 มี.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 3


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ]