เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  
  วันท้องถิ้นไทย ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลทุ่งสัง
  งานวันบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 21 ก.ย. 2561 ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(2562 - 2564)
11 ก.ย. 2561 ประกาศ ให้ใช้แผนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
31 ส.ค. 2561 เทศบาลตำบลทุ่งใส ประกาศรับโอนหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน...
31 ส.ค. 2561 อบต.ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
16 ส.ค. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 อัตรา
21 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง งบอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6 ก.ย. 2561 เปิดเผยสัญญา โครงการรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้...
6 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ...
6 ก.ย. 2561 รายงานผลการพิจารณาขออนุม้ติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า...
27 ส.ค. 2561 เปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม นม ชนิดกล่อง 1/2561 และช่วงปิดเทอม

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
 
 

 
 
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555