เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  วันท้องถิ้นไทย ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลทุ่งสัง
  งานวันบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

 14 มิ.ย. 2561 ประชาสัมพนธ์ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
12 มิ.ย. 2561 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
4 มิ.ย. 2561 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3R
31 พ.ค. 2561 ประกาศ ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ
30 พ.ค. 2561 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่...
11 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 2
11 ก.ค. 2561 เปิดเผยสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 2
11 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล
11 ก.ค. 2561 เปิดเผยสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล
11 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน-หลวงพ่อแดง ม.6

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
 
 

 
 
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555