วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
จ้างถมหลุมบ่อถนนสายควนหนองคล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ BEST FOGGER รุ่น BF-150 หมายเลขครุภัณฑ์ 054-57-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2561
จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะประจำรถขยะ จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสังและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อหมึก FX9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2561
จ้างจ้างเหมายานพาหนะในการเดินทางผู้เข้าฝึกอบรม (รถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น วีไอพี ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง) ตั้งแต่วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2561
จ้างเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์องค์กร เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง