วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2562
จ้างกั้นห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งสัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 10 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง กาแฟ แก้วกาแฟกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อกระติกน้ำร้อน หม้อหุงข้าว พัดลม ร่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อดอกไม้สด พวงมาลัย โอเอซีส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
เช่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โรงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียว สายบ้านนายเนรมิต พรหมกุล ตอนที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบชั้นเดียว สายบ้านทุ่งสมอ ? บ้านหนองเก้าวา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อต้นเข็มเหลือง เมล็ดปอเทือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง