วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2562
จ้างจัดดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชินีนาถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 2 HP 1 เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงายฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการพัฒนาระบบงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่ที่ 7 พร้อมระบบประสานท่อ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลทุ่งสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการครูปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่่งสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง