วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.107-03 สายบ้านเกาะทวด หมู่ที่ 3 บ้านควนยูง ตำบลทุ่งสัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,120 เมตร หน้า 0.05 เมตร เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
19  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.107-25 สายบ้านปากสังข์-บ้านปากรา หมู่ที่ 5 บ้านภูเขาหลัก ตำบลทุ่งสัง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,315 เมตร หนา 0.05 เมคร เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มี.ค. 2563
จ้างขยายเขตระบบประปา บ้านหนองเก้าวา ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้ออบรมเชิงปฏิบัติกหารให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน๊ต จดทะเบียนโดเมนเนม(สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจเช็คและซ่อมแซมตามวงรอบที่ศูนย์บริการรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง