วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทััศน์เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลาย ทราย ยาทากันยุง สเปรย์ฉีดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อกล้องถ่ายรูป ดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ FX9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างล้าง เติมน้ำยาแอร์ เช็คระบบไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยภารโรง โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสังและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมด้ามท้ายรถบรรทุกขยะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลอส่งน้ำชลประทาน ฝั่งซ้าย บริเวณตรงข้ามถนนบ้านปากคู หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อ/เปลี่ยนชุดดรัมแม่แบบ Kyocera รุ่น km2035 สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร เทศบาลตำบลทุ่งสัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง