วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อจัดซื้ออาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลทุ่งสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งตัวอย่าง แบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้งเทศบาลตำบลทุ่งสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อกระดาษA4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างจ้างทำตรายางเลือกตั้งเทศบาล (ตราเทศบาลตำบลทุ่งสังและข้อความ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อคู่มือแผ่นพับและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลทุ่งสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลและคัทเอ้าท์แสดงผลสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งสัง
9  มี.ค. 2564
เช่าบริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียน โดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมคอสะพานคลองหนองยาว บ้านควนยูง ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายบอร์ดปิดประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง