เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

กองคลัง

   
 
   นางอรสา  หวังพัฒน์
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
 
นางณฐปภัสร์ คงเหมาะ
สิบเอกจิระวัฒน์  เกตุสุริยงค์
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   


นางสาวศิริภรณ์ คงเพชรกุล นางสาวจุฑาพร เดชะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้