เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

กองคลัง

     
   นางอรสา  หวังพัฒน์
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
 
นางณฐปภัสร์ คงเหมาะ
สิบเอกจิระวัฒน์  เกตุสุริยงค์
นายวิทยา ปิ่นทองพันธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
 

นางสาวศิริภรณ์ คงเพชรกุล  นางสาวอทิตยา  ขวัญเมือง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้