เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

สมาชิกสภาเทศบาล


 
-ว่าง-
 ประธานสภา
 
-ว่าง-
รองประธานสภา
เขตที่ 1
 
 

 

 
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
 สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ 2
 
 
 
 

 
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
 สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล 
 สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล