เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

สมาชิกสภาเทศบาล

 
นายสมพงค์  ขวัญเมือง
 ประธานสภา
 
 นายทนนชัย  เลื่อนแก้ว
รองประธานสภา
เขตที่ 1
   
 
 
 นายประสิทธิ์  ชัยฤกษ์  นายภานุเมศ  ไกรนรา  นายกำพล  ขวัญเมือง 
 นายสิทธิภรณ์ แสงระวี นายสง่า  ไกรนรา
 สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ 2
         
 นายทนนชัย  เลื่อนแก้ว  นายอนันทวุฒิ  อำลอย นายวัชรินทร์ ช่างคิด
 นายธนะชัย ต่างสี นายมะนิตย์ คงดี
 สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล 
 สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล