เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

ข้อมูลผู้บริหาร

 
-ว่าง-
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง
 

-ว่าง-
-ว่าง-
รองนายกเทศมนตรี
 รองนายกเทศมนตรี
 

 
-ว่าง-
-ว่าง-
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี